Bosphera - najlepsze ozonatory

Aktualności

1. Czym jest ozon?
Ozon jest rodzajem substancji lotnej - gazu, złożonego z trzech atomów tlenu. Odznacza się przyjemnym, świeżym aromatem, przypominającym zapach powietrza po burzy. W przypadku wysokiego stężenia ten przyjemny aromat może uzyskać drażniący, ostry i przenikliwy zapach. Należy do rodzaju gazów niepalnych, choć posiada właściwości, umożliwiające podtrzymywanie procesu spalania. Ponadto doskonale rozpuszcza się w wodzie i jest stosunkowo nietrwały.

Ozon powstaje w sposób naturalny w atmosferze ziemskiej. Istnieje jednak możliwość wyprodukowania gazu przy wykorzystaniu odpowiedniego urządzenia, znanego jako ozonator. Wytwarzany w ten sposób gaz może wchodzić w reakcję ze związkami organicznymi (pleśń, grzyby, wirusy, bakterie, alergeny) oraz spowodować ich całkowitą degradację. Proces wyniszczenia polega na uwalnianiu cząstek tlenu podczas rozkładu ozonu. Uwolniona substancja eliminuje związki chemiczne poprzez łączenie się z nimi. Zachodząca w tych okolicznościach reakcja nosi nazwę ozonowania, które w efekcie finalnym pozostawia powietrze czyste, świeże, wolne od wirusów, bakterii i innych niebezpiecznych dla zdrowia związków.

Ozonowanie ma właściwości silnie dezynfekujące i może być wykorzystane, zarówno do oczyszczania powietrza, jak i usuwania przykrych zapachów. Przeprowadzone na tym polu badania wykazały, że działanie bakteriobójcze ozonu posiada blisko 50 razy lepszą skuteczność niż stosowany dotychczas chlor. Ponadto jest także szybsze i wystarczy niewielkie stężenie ozonu, aby w krótkim czasie zlikwidować wszystkie bakterie, wirusy, grzyby itp.

2. W jakim celu wykorzystywany jest ozon?

Usuwanie pleśni i innych szkodliwych grzybów - odgrzybianie
Generator ozonu pozwala na zastosowanie gazu w celach odgrzybiania. Ozon skutecznie i trwale eliminuje grzyby, w tym szczególnie groźne pleśnie, grzybnie oraz formy przetrwalnikowe, wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia osób wdychających powietrze w takim środowisku. Gaz pozwala oczyścić powierzchnie ścian, sufitów oraz podłóg z narosłej pleśni oraz usuwa przykry odór stęchlizny. Odpowiada za całkowitą likwidację drobnoustrojów oraz grzybów, które umiejscowione są w trudno dostępnych miejscach jak przewody klimatyzacyjne w domach biurach czy pojazdach.

Ozonator może być wykorzystywany także w nasiennictwie i przechowalnictwie zbóż. Jego zastosowanie wzmaga zdrowotność ziarna oraz siłę kiełkowania. Gaz skutecznie usuwa grzyby znajdujące się na powierzchni ziarna, m.in. Aspergillus parasiticus. Przeprowadzone badania dowiodły również, że ozonowanie nie wywiera negatywnego wpływu na: właściwości przemiału zbóż (w tym kukurydzy), właściwości wypiekowe, skład aminokwasów, kwasów tłuszczowych.

Zwalczanie alergenów i roztoczy w pomieszczeniu - deakaryzacja
Ozonatory wykorzystuje się w walce z alergenami oraz roztoczami, które są niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ powodują ataki astmy, alergie, osłabienie. W trakcie procesu gazowania zostaje uwolniony do otoczenia tlen, który ma za zadanie zneutralizować szkodliwe dla ludzkiego zdrowia właściwości pyłków. Ponadto zapobiega wystąpieniu alergii, podrażnień gardła, nosa, oczu. Wystarczy zastosowanie niewielkiej ilości ozonu, aby pomieszczenie zostało całkowicie pozbawione roztoczy, które często występują w szczególnie trudnych do pielęgnacji miejscach, jak dywany, wykładziny, materace, tapicerki i in.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów - dezodoryzacja
Generatory ozonu mają nie tylko właściwości dezynfekujące, ale także skutecznie i trwale likwidują nieprzyjemne zapachu, w tym m.in.: spalenizny, potu, moczu, kału, zapachy odzwierzęce oraz inne, uciążliwe dla naszego zdrowia i samopoczucia aromaty.

Ozonator szczególnie polecany jest do zwalczania:

Odoru papierosowego, którego liczne oraz groźne dla zdrowia związki chemiczne zostają wyeliminowane z otoczenia w wyniku reakcji z ozonem. W zetknięciu z gazem utleniają się do związków mniej szkodliwych oraz pozbawionych woni nikotyny. Ozon działa także w miejscach, gdzie nieprzyjemny zapach zdążył wnikać w meble, ściany czy tapicerkę samochodu.

Związków pierścieniowych oraz ich pochodnych stanowiących często rodzaj rozpuszczalników organicznych do lakierów i farb. Związki te odznaczają się wyjątkowo szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie człowieka, gdyż posiadają właściwości rakotwórcze. Zastosowanie ozonu doprowadza do rozkładu pierścienia węglowego, co powoduje utlenienie powstałych związków prostych do dwutlenku węgla, wody oraz tlenków pierwiastków wchodzących w skład pochodnych.

Niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników - dezynfekcja (odkażanie)
Ozonowanie, nawet przy zastosowaniu niewielkiej ilości gazu, pozwala skutecznie zwalczyć. Ozonatory pozwalają wyeliminować ryzyko zakażenia bakteryjnego, groźnych chorób, gnicia żywności i pojawienia się przykrego zapachu. Wykorzystanie właściwości dezynfekujących ozonu gwarantuje likwidację pleśni oraz innych szkodliwych grzybów, wirusów, jak też form wegetatywnych i przetrwalnikowych drobnoustrojów, które mają charakter chorobotwórczy. W procesie ozonowania pomieszczeń następuje niemal całkowita redukcja drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, tzn. nie zagrażającego organizmom żywym i produktom spożywczym. Istotną cechą procesu gazowania ozonem jest to, że nie wpływa on na całkowite wyjałowienie środowiska.

Tępienie szkodliwych owadów pasożytniczych, ich jaj i larw - dezynsekcja
Generator ozonu bywa bardzo często wykorzystywany do zwalczania insektów. Unikalne właściwości gazu powodują, że niszczy owady we wszystkich stadiach rozwoju. Ozon skutecznie eliminuje:
owady latające: muchy, komary, osy, szerszenie, mole, kleszcze i in.
owady biegające: pająki, karaczany, prusaki, pluskwy, wszy, roztocza, obrzeżki, mole, mrówki faraona, mrówki czarne i in.
owady pełzające: rybiki cukrowe i wszelkiego rodzaju larwy w okresie przeobrażania zupełnego

ozon niszczy owady we wszystkich stadiach ich rozwoju!


Generatory ozonu często stosowane są w rolnictwie, zwłaszcza w magazynach nasiennych i zbożowych. Gazowanie ozonem wyniszcza insekty takie jak: trojszyk ulec, trojszyk gryzący, wołki zbożowe, wołki kukurydziane, rozkruszki drobne, omacnica spichrzanka, mkliki mączne, mole ziarniaka i inne owady magazynowe. Skuteczność procesu ozonowania pozwala na zachowanie pełnej higieny i czystości także w młynach (magazynowanie mąki), magazynach spożywczych, hurtowniach artykułów spożywczych.

Znamienną cechą gazu jest fakt, iż wnika on w masę produktu (np. ryż, cukier, makaron, mąka, kasza) w opakowaniach papierowych, chroniąc artykuły spożywcze przed owadami i gryzoniami, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia dla produktów. Jest to wynikiem procesu, który powoduje, że ozon wnikając w ich masę po kilkudziesięciu minutach rozpada się do tlenu. Wykorzystując ozon do dezynsekcji nie zachodzi potrzeba wprowadzania okresu kwarantanny.

Zwalczanie szkodliwych gryzoni - deratyzacja
Generator ozonu wywołuje działanie odstraszające gryzonie, zaś zastosowanie dużych stężeń powoduje ich całkowitą eliminację. Najpopularniejszą formą fumigacji, czyli zwalczania szkodników za pomocą gazu, było wykorzystywanie bromku metylu. Obecnie coraz popularniejszy staje się generator ozonu zapewniający wysoki poziom skuteczności w zwalczaniu szkodników drewna oraz gwarantujący neutralność procesu dla odkażanego materiału.

Fumigacja drewna oraz opakowań drewnianych takich jak skrzynie, palety czy bębny kablowe, to jeden z obowiązków nałożonych na przewoźników i spedytorów w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi (między innymi Portugalia i Hiszpania). Celem takich działań jest zatrzymanie ewentualnego rozprzestrzeniania się szkodników w formie zarodków, nasion czy jajeczek.

Popularnym sposobem fumigacji jest tzw. namiotowanie, które polega na zamknięciu dezynfekowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego wtłaczany jest pod ciśnieniem środek oczyszczający. Taka technika sprawdza się zarówno podczas gazowania pojedynczych opakowań drewnianych, mebli, jak i całych budynków. W gospodarstwach domowych coraz częściej do zwalczania insektów wykorzystywane są urządzenia zwane ozonatorami, emitujące do otoczenia dawki ozonu, które eliminują owady we wszystkich stadiach rozwojowych. Urządzenia polecane przez firmę Bosphera do procesu ozonowania, pozwalają na korzystanie z dezynfekowanej powierzchni już po kilkudziesięciu minutach (po wywietrzeniu pomieszczenia w kilka, kilkanaście minut). Dużą zaletą tej metody fumigacji jest brak konieczność opróżniania pomieszczeń, np. ze znajdujących się w nim artykułów spożywczych!

 

Lietuvos